kolmapäev, 12. detsember 2018

esmaspäev, 10. detsember 2018

Lastekunstikooli seeneaed


Ega seen küsi, kust ta pea välja pistab.

Heino Pars "Operaator Kõps seeneriigis", 1964
Vaadata saab siit


Raekoja platsi jõulukuusk

Alates 1929. aastast on Tartus Raekoja platsil igal aastal jõulukuusk olnud.

 
Jõulupuu Tartu kodanikkudele.
Kuusk raekoja platsil. Jõuluõhtul mängib orkester.
 
  Tartus korraldatakse kodanikkudele üldine jõulupuu raekoja platsil. Hra Bimdin on jõulupuu valgustamiseks kinkinud walgustussisseseade, kuna linnawalitsus toob kuuse, seab üles, annab walgustuse ja kutsub jõulu laupäewa õhtul orkestri mängima. 
 Jõulukuusk seatakse raekoja esisele platsile üles juba ööl vastu jõulu laupäewa. Jõulu laupäewa õhtul ühendatakse elektriwool kuusega ja suure kuuse küljes olewad elektrilambid lööwad särama. Kuusk on walgustatud kl 1/2 8-12 õ. Kella 8-9 mängib Wabadusristi Wendade malewkonna orkester jõuluõhtu kohaseid palasid. Selleks ajaks on lõppenud ka kirikud ja kodanikkudel on wõimalus nende meeleheaks korraldatud jõulupuu ümber wiibida. Kuusk jääb raekoja esisele uue-aastani. 
Postimees, 24.dets 1929
pühapäev, 9. detsember 2018

esmaspäev, 3. detsember 2018

laupäev, 1. detsember 2018

neljapäev, 29. november 2018

Emotsiooniikoonid tänaval

Tundub, et üks inimene on teinud stencliga semikooloni ja teine on hiljem markeriga suu lisanud.