Reede, 18. november 2011

Jalutuskäik jõe ääres

Kas siia tehakse jalutustee või hoopis sadam?

Eravalduse sildiga maa on Siili t 48 - üldkasutatav maa 100%

Maa-ameti andmetel läheb üldkasutatav maa ehk jalutustee üle selle punase platsi, kinnistu piir läheb korvpalli posti kohalt.

Aed peaks olema lõkkeplatsi taga.

Kollane joon on kinnistu piir, hall joon olemasolev metallaed.
Punane plats on alumine nelinurk, lõkkekoht on ümmargune, ümara otsaga golfiplatsi kõrval.
Paralleelsete kollaste joonte vahel peaks jalutama.

Siili 40, see lõkkekoht on ka jalutustee peal, aed peaks selle taga olema.

Lõkkekoht on pildi keskel olev täpp, kuhu läheb S-kujuline jalgrada.

Aerofoto keskel on Siili 30 ja 32 vahel olev 3m laiune jalakäijate rada, mis viib tänavalt jõe äärde.

Tegelikkuses pole jalakäijate teed olemas.

Orienteerumise hõlbustamiseks paigaldati eile Siili 30 ette selline asi. Jalakäijate tee peaks sellest paremalt mööda minema.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...


Küsimus

Kas ja milliseid sanktsioone kavandab Tartu linn Siili tn. kallasrajal toimunud ebaseadusliku tegevuse läbiviijate suhtes?vt. http://suurjalutuskaik.blogspot.com/2011/11/jalutuskaik-joe-aares.html
Küsija: Jaan Anno
Esitatud: 03.01.2013 13:12


Vastus

Lugupeetud Jaan Anno

Vastuseks Teie pöördumisele teatame, et Emajõe kallasrada kuulub kogu ulatuses eraomandisse, ja Tartu linn ei ole kallasraja maa omanik. Tartu linn tegi maa omanikule järelepärimise ja sai Teie poolt tõstatatud küsimustele selgituse. Maa omaniku esindaja kirjaliku selgituse kohaselt on maa omanikul ja eramajade kinnistu omanikel sõlmitud kokkulepped piirdeaedade püstitamiseks. Samuti on maa omanik sõlminud Siili 46 kinnistu omanikuga maakasutuse servituudi lepingu spordiväljaku ehitamiseks (notariaalse aktiga 2006 a).
2011. a teostati Emajõe kalda puhastustöid Keskkonnaameti poolt väljastatud vee erikasutusloa alusel. Kalda äärest välja tõstetud pinnas tasandati ja haljastati Siili tn kinnistute omanike poolt. Seoses vee võimaliku taandumise ja kaldapinnase tõstmisega on vaba kallasrada kohati kuni 20 m lai ja kõndimiseks piisav. Kallasrada on hooldatud ja lahedalt läbitav kõikide kaaslinlaste poolt aastaringselt. Muutunud loodusliku olukorraga seoses kaalub maa omanik algatada uue detailplaneeringu, et ühtlustada kallasraja kuju ja piire.

Lugupidamisega
Vastaja: Signe Sarik
arhitektuuri ja ehituse osakond
järelevalveteenistus
ehitusjärelevalve vanemspetsialist
signe.sarik@raad.tartu.ee

Vastatud: 01.02.2013 11:47