reede, 30. oktoober 2015

Emajõe faunast

 Elajad ja inimesed läinud sellepärast ise temale söödaks, nõnda et temal iial tarvis ei olnud nende pärast sammu paigast ära minna.
 
Fr.R.Kreutzwald "Põhja konn", lk 5

 Põhja konna selg peaks juba paistma hakkama.

teisipäev, 27. oktoober 2015

Väljas on külmaks läinud

Ükskõik, kuidas seda ka iseloomustada ei prooviks, üks on selge: rahvas, kes sellise kliimaga maal usub end parasvöötmes elavat, peab põdema mingit raskekujulist orientatsioonihäiret.

Indrek Hargla "French ja Koulu Tarbatus", lk 15


Luunja katlamaja

laupäev, 24. oktoober 2015

Elle Tariku pink

Sille mekkis natuke kama, siis šokolaadi ja me lõime veinipokaale kokku.
 "Raamatukoguga koostöö terviseks," ütlesin mina, "et see oleks edaspidi pidev ja viljakas ja nii edasi."
"Ja nii edasi," noogutas Sille, siis kõlas klaasikõlks ja me vaatasime hetkeks teineteisele silma.

Indrek Hargla "French ja Koulu Tarbatus", lk 284 

Noor raamatukogutöötaja Elle Tarik 1960.-ndatel külmas Lubja külaraamatukogus.
Vaadake 2013.a ajablogi postitusi Elle albumist: esimene, teine, kolmas, neljas. 

reede, 23. oktoober 2015

Atlantises avati Konrad Mägi ateljee seltsi maalinäitus

  Kunstniku elutee verstapostideks on näitused. Elu käib näitusest teiseni, see annab eksistentsile kindla rütmi ja loob illusiooni tõsisest tegevusest.

Enn Põldroos "Mees narrimütsiga", lk 187teisipäev, 13. oktoober 2015

Tamme kool

MEIE SUUR KODUMAA, TEMA PARTEI JA VALITSUS on osutanud rahva haridustaseme tõstmisele alati rohket tähelepanu. Meie noortele on loodud suurepärased võimalused hariduse omandamiseks ja enese mitmekülgseks arendamiseks. Sellest annab tunnistust kas või juba see, et viimase kümne aasta jooksul (1964-1974) on Tartu linnas ehitatud kolm uut koolihoonet (5., 6. ja 3.keskkoolile) ning kolmele koolile (11.8-klassiline kool, 7. ja 10.keskkool) juurdeehitused.

Jüri Vene, Tartu Linna TSN Täitevkomitee haridusosakonna juhataja
"Lävel IV", Tartu 5.Keskkooli almanahh, 1974

 Esimene suur kool-kombinaat Tartus.

Tartu 5.Keskkooli uus hoone sai valmis 1964.a. 1.septembril mindi rongkäiguga vana kooli juurest (praegune Iuridicum) uue koolihoone juurde. 1.-9.klassi oli 4 paralleeli, igaühes 42 õpilast (klassides oli 3 rida 7 pingiga, igas pingis 2 õpilast). Õppetöö toimus 2 vahetuses + õhtukool. Ka laupäev oli koolipäev.

1964.a suvel hakkas keegi käima öösiti kooli aknaid lõhkumas, räägiti, et seda tegid kadedusest venelased. 5.keskkooli poisid moodustasid valverühmad ja käisid igal ööl kordamööda oma uut koolimaja valvamas. Praeguses ületurvatud ühiskonnas ei kujuta ettegi, et 16-18 a poisid päästavad ise öösiti oma koolimaja.

Kes mõtles välja koolikoridori, kus aknad on nii kõrgel, et lapsed ei näe akendest välja? Vene ajal pidi siin vahetunni ajal ringiratast jalutama, korrarikkujad, näiteks jooksjad, pandi karistuseks keskele seisma.
Sama projektiga koole on Eestmaal mitmel pool.

esmaspäev, 12. oktoober 2015

Pliiatsid

  Need nürinaadid, mis olid tegelikult veel küllalt pikad, teritas Kaarel ära ja pani värvipliiatsite karpi terkide hulka, kus nad siis rõõmuga jutustasid, et nad olidki juba sodimisest tüdinenud ja ja tahtsid juba ammu niimoodi joonistada, et see ka lastele rõõmu teeks.

Robert Vaidlo "Lood Kukeleegua linnast", lk 128

kolmapäev, 7. oktoober 2015

esmaspäev, 5. oktoober 2015

Kes rikkus oksjoniteose?  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) projekti "Eesti tuntuks!" raames valmis Eesti brändi konseptsioon, mille üks osa on märk "Welcome to Estonia!".  
Märki saab paigutada erinevatele toodetele, trükistele ning seda võivad kasutada kõik riigiorganisatsioonid ja eraettevõtted, ütles projektijuht Evelin Int-Lambot reedel ajakirjanikele. Ta lisas, et märgi kasutamine on tasuta, kuid selleks tuleb sõlmida EAS-iga litsentsileping.
“Eesti brändi kontseptsiooni esmane ülesanne on luua Eesti toodetele ja teenustele äratuntav ühtne identiteet,” ütles majandusministeeriumi asekantsler Raul Malmstein. Tema sõnul aitab märk “Welcome to Estonia!” säilitada Eesti kaupade identiteeti Euroopa ühisturul.
Projekti loovgrupi juhi Rain Pikandi sõnul on “Welcome to Estonia!” märgi visuaalne pool jõuline, silmatorkav ning retrolik. “See märk erineb teistest ning jääb meelde,” ütles ta.
Projekti “Eesti tuntuks!” raames valminud Eesti brändi kontseptsioon hõlmab peale visuaalse ka mõistelist ja strateegilist osa.
Int-Lamboti sõnul viidi nii Eestis kui ka sihtturgudel läbi mitu uuringut, et sõeluda välja olulisemad osad eestlaste enesepildist ning välismaalaste kujutlusest Eesti kohta.
“Eestlased tõid peaasjalikult esile Eesti kui kontrastide, kiirete muutuste, omanäolise geograafia ja iselaadse rahvusliku iseloomuga maad,” ütles ta. Välismaalasi köitsid Eesti juures samuti kontrastid ning puutumata loodus.
“Nende kahe visiooni kattuva ühisosa alusel ehitati üles brändikontseptsiooni tuumiksõnum “Positively transforming”, mis eesti keeles on “Paremaks muutumise maa”.
Int-Lamboti sõnul koondab kogu brändi strateegia endas keskseid kujundeid ja märksõnu, mille abil hakatakse Eestit välismaal tutvustama.
Brändi kontseptsioon valmib raamatuna, mis antakse välja enne Eurovisiooni lauluvõistlust. See on juhiste kogum, kuidas kasutada Brand Estonia strateegiat ja loovlahendusi avalikus ja erasktoris.