pühapäev, 31. jaanuar 2016

Prügiveost

2.3.3.Kogumisvahend peab asuma hoonetest ja sõidukitest ohutus kauguses (vähemalt 3,5m)2.3.6. Kogumisvahend peab selle tühjendamise päeval hiljemalt kell 6.00 asetsema üldkasutatava ja Jäätmeveokiga läbitava sõidutee ääres v.a. juhul, kui kliendiga on kokku lepitud teisiti.
2.4.5. Klient võib esitada Ragn-Sells’ile pretensiooni kogumisvahendi tühjendamata jätmise kohta 24 tunni jooksul alates punktis 2.3.6. nimetatud kellaajast kogumisvahendi tühjendamise päeval.
 


    Kuna tühjendamine toimub suvalisel ajal 6-18(või isegi 20), siis on kliendil kaebamiseks terve pikk öö kuni hommikul kella 6-ni.


 2.6.5. Klient vastutab talle üürile antud Kogumisvahendi säilimise, korrashoiu, valve ja puhtuse eest. Kogumisvahendi mistahes ülevärvimine, sodimine, märgistamine või tähistamine on keelatud, välja arvatud Ragn Sellsiga kooskõlastatud kleepmärgistust kasutades, mille eemaldamisel on tagatud Kogumisvahendi algse välimuse taastamine.
 

 
  2.6.6 Juhul, kui üürile antud Kogumisvahend on kadunud, rikutud, soditud, varastatud, täielikult või  osaliselt hävinud või kui Kogumisvahendit on mistahes muul viisil kahjustatud, siis hüvitab klient Ragn-Sells’ile kogumisvahendi hinna vastavalt hinnakirjale alljärgnevalt:
...
Ragn- Sells’il on õigus kahjustatud kogumisvahend mistahes ajal Kliendi juurest ära vedada ning Kliendil ei ole õigust kahjustatud Kogumisvahendit endale jätta ka juhul, kui ta on tasunud hüvitamise Kogumisvahendi kahjustamise eest.

Väljavõte:
Ragn- Sells’i teenuste tüüptingimused alates 1.aprillist 2016.
 


neljapäev, 28. jaanuar 2016

kolmapäev, 27. jaanuar 2016

Koera tants

Peter Bengtsen, Lundi ülikooli õppejõud, käis Tartus Stencibilityl loengut pidamas, pildistas ning pani selle koera tibutantsu tantsima: siin.pühapäev, 24. jaanuar 2016

Meelis ja Vjatško

...
Küll aga kaks kaanepoissi:
siin ju juhendab juhmakat Meelist
koolitundidest tuntud Vjatshko,
näpp näpitud kiiskama.

Idast on ikka
näpuga näitajaid
läänepostile läkitatud.

Kust sõjad siin käinud,
Toomelt näpuga sihtida võib
mitmesse ilamakaarde.

...
Mae Mets "Luud, veri ja tuhk"


 Eesti NSV 1951.aasta kunstinäituselt. Autoremonditehase "Sirp ja Vasar" töötajad Harry ja Helve Kuusalu vaatlemas A.Männi skulptuuri "Polotski vürst Vjatško ja Lembitu poeg Meelis Tartu kaitsel 1224.aastal":  Näituse ühe kõige väljapaistvama teosena tuleks esile tõsta O.Männi erakordse andekusega teostatud monumentaalset skulptuurigruppi "Polotski vürst Vjatško ja Lembitu poeg Meelis Tartu kaitsel 1224.a", milles on jõuliselt edasi antud eesti ja suure vene rahva vääramatu sõprus.
  Mõlemad kangelased on kujutatud suure sisemise emotsionaalsusega. Nende ühisest eesmärgist - välja kihutada saksa penirüütlid - kõnelevad nii ilmed, pingelised kehahoiakud kui ka kogu skulptuurigrupi aktiivne siluett.
  Pilt ja Sõna, 1951 nr 12


Praegusel asukohal avati skulptuur 1980. aastal, tähistamaks Eesti ja Vene riigi ühinemise 250. aastapäeva.Tartus asuvate mälestusmärkide ja linnasümboolikaga seotud probleemide lahendamise komisjon võttis 1990.a vastu otsuse "Mõningate monumentide ja mälestusmärkide teisaldamisest."
Kunstimuuseumile tehti ettepanek leida Oru tänava ääres asuvale skulptuurigrupile "Meelis ja Vjatško Tartu kaitsel" ning Riia 19 hoone ees asuvale Kodusõja väejuhtide A.Korgi ja A.Kuke monumendile nende kunstiväärtuse kohane asupaik.
 Edasi, 7.nov 1990


neljapäev, 21. jaanuar 2016

Pusle


2012.aastal oli üksainus, selline, pusletükk.

teisipäev, 19. jaanuar 2016

Lustakas lohe

Koristage see lohe jalamaid ära. Mul ei ole isu tema saba süüa. Ta ajas mind üles kõige magusama une ajal ja vaadake, mis ta nüüd veel tegi! Lähen magama ja kui ma üles tõusen, ei taha ma sellist koledat looma siin enam näha.

Rolf Heimann "Kuningas ja lohe"esmaspäev, 18. jaanuar 2016

Abiks tänavakunstnikule

Tana, 18.jaanuaril oli Tartus ja Londonis sprayprinteri esitlus.
reede, 15. jaanuar 2016

Täna Jõhvis

Hea linn peab, kui vähegi võimalik, olema kõndimiskõlblik ööpäeva- ja aastaringselt. Talvel on oluline lume- ja jäätõrje, kusjuures Kopenhaagenit eeskujuks võttes võiks puhastada kõnniteed ja jalgrattarajad enne autoteid.

Jan Gehl "Linnad inimestele", lk 133pühapäev, 10. jaanuar 2016

Tii pingile pai

Kodanik ümiseb kassile kõrva sisse "Julgesti, vennad, nüüd tööle!" ja käärib aegamisi käised üles.
Astrid Reinla "Kodanik on loll"

Minu andmetel ilmus plaat pingile ühel ööl ja on paigaldatud kauaaegse raamatukogutöötaja
Mati Pai 19.07.1962 - 17.10.2015, keda sõbrad kutsusid Setuks, mälestuseks.


Tegelikult tulevad nimeplaadid Tartu pinkidele niiviisi:

Nimelise pingi taotlemine
  • Nimelist pargipinki saavad taotleda kõik kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted.
  • Nimelise pargipingi paigaldab Tartu linnavalitsus ning pingi eest tasub taotleja linnavalitsusele pingi hinna 1200 eurot (sh kõik maksud). 
  • Otsuse, kelle või mille auks pargipink nimetada, teeb Tartu linnavalitsus. Taotluse vaatab läbi ja esitab linnavalitsusele kinnitamiseks komisjon koosseisus arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja - linnaarhitekt Tõnis Arjus, linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse peaspetsialist Mart Lukason, avalike suhete osakonna juhataja Indrek Mustimets ning avalike suhete osakonna teabeteenistuse juhataja Lilian Lukka. 
  • Nimelise pargipingi ja nimesildi hoolduse eest vastutab Tartu linn viie aasta jooksul, mille järel otsustatakse koos pingile nime andjaga pingi edasine käekäik. 
  • Pingile antav nimi peab olema kooskõlas heade tavade ja kavatsustega.
  • Nimelist pinki ei tohi kasutada reklaami või ärilistel eesmärkidel. 
  • Vabas vormis avaldus nimelise pargipingi paigaldamiseks tuleb saata aadressile aso@raad.tartu.ee või tuua see linnavalitsuse ja linnavolikogu infokeskusess Raekoja I korrusel. 


neljapäev, 7. jaanuar 2016

Sooja hind

   Inimene vajas kodu, soojust ja mugavust, esmalt soojust ihulises mõttes, seejärel tunnete soojust.

Henry David Thoreau "Walden ehk Elu metsas," lk 34kolmapäev, 6. jaanuar 2016

Valgussambad&.jaanuari õhtul kell 22 oli Salme tänava staadionilt võimalik sellist valgusmängu imetleda.

teisipäev, 5. jaanuar 2016

Holby CityHolby City on haiglakompleks, milles toimub BBC haiglaseriaali "Holby City haigla" tegevus.


Küünal


Siit leidsin seletuse .

reede, 1. jaanuar 2016

Võru punakuued

Ma arvan, et uusaastaöö on teistest öödest tublisti pikem.

Astrid Lindgren "Bullerby lapsed," lk 87.Head uut aastat!

Postkaart 1961