teisipäev, 28. november 2017

Korraks Tallinnas


Lüükia tee

Lüükia tee asub Lõuna-Türgis Vahemere ääres, loetakse maailma matkaradade TOP 10-sse kuuluvaks. Natuke üle 500 km hästi tähistatud huvitavat rada.

laupäev, 25. november 2017

Luunja hobune


Kas sa sirelivärvi hobust oled näinud?

 
 
Luunja hobune on lilla 20.juunist 2017. Lillast hobusest on saanud kiiresti üks Luunja sümboleid.

teisipäev, 21. november 2017

Udu minek Lepassaares


Rõõmsa viisivirvenduse saatel näis ka lootsik kiiremini liikuvat ja Sünge Sell ei tundunudki enam kuigi sünge. ... Kusagilt jõudis kohale kerge tuulehoog ja rebis udukardina ribadeks.

Henno Käo "Olematu saar", lk 13


reede, 17. november 2017

Forseliuse kool 60


Väljavõtteid 1957.a Edasitest

  16.oktoobril anti käiku uus neljakorruseline keskkoolihoone Tähe tänavas. Kas pole see tõeliseks oktoobrikingituseks meie õppivale noorsoole linna ehitajatelt ja ühtlasi kujukaks näiteks sellest hoolitsusest, mida partei ja Nõukogude valitsus ilmutavad rahva haridustaseme tõstmise eest. 
...
  Õhtul aga kogunesid aulasse vanemad õpilased. "Seistes Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40.aastapäeva künnisel tähistab Tartu 8.keskkool, meie linna kõige noorem kool, oma uue koolimaja ekspluatatsiooniandmist."

Edasi, 18.okt 1957

 
Tegelikult ei olnud sugugi plaanis seda kooli avada oktoobrirevolutsiooni 40.aastapäeva künnisel, kool pidi ikka 1.septembriks valmis saama.

  Suureks riikliku tähtsusega ülesandeks on koolimaja ekspluatatsiooni andmine juba õppeaasta alguseks. Selleni pole jäänud enam palju aega, vaevu-vaevu paar kuud!

 Edasi, 3.juuli 1957
  Tähe tn keskkoolihoone ehitamise tööde käik on graafikust tublisti maha jäänud. Kas on siis üldse võimalik hoonet uue õppeaasta alguseks valmis ehitada? Hinnates objekti praegust seisukorda võib öelda, et see võimalus on veel olemas.

Edasi, 9.juuli 1957
  
Tartu 8. keskkoolis  õppetöö alustamise ja eduka kulgemise tagamiseks, võttis täitevkomitee vastu üksikasjalise otsuse.
  Otsuses kohustatakse Tartu Üldehitustrusti (juhataja sm Võrse, peainsener sm Indrekson) märksa kiirendama tööde tempot koolihoone ehitamisel ja kooli territooriumi heakorrastamisel. Kooli direktorit sm Pärssi aga kohustatakse organiseerima uue koolihoone ja selle territooriumi korrastamisel tööle õpilasi, lastevanemaid ja šeffe.

Edasi, 13.august 1957

Edasi naljanurk "Herilane", 17.august 1957:

   
Sõna sai linna täitevkomitee esimees sm Varik. "Tartus pole praegu koolimaja lõpetamisest tähtsamat ülesannet," rõhutas ta. Te kõik teate vist, et trusti juhtkond on andnud korduvaid lubadusi nii linna täitevkomiteele kui ka partei linnakomiteele, et hoone valmib tähtajaks. Viimane tähtaeg oli 20.august, kuid täna on kõigile selge, et selleks ajaks jääb teha veel väga palju. Keskkool 1100 õpilasega, mis siin töötama hakkab, on komplekteeritud ja peab alustama õppetööd 1.septembril. Praegu otsime võimalusi selle paigutamiseks esialgu teistesse koolihoonetesse, kuid see häirib normaalset tööd ja on mõeldav ainult ajutise abinõuna, lühikeseks ajaks. Ainuke vastuvõetav lahendus on - 15.septembriks hoone valmis ehitada."
...
  Sõna võtnud töölised tõid esile mõnegi tõsise puuduse ja lünga. Puuseppade brigadir sm Velkmäe ütles, et kolm kuud ootasid töömehed aknakremoone.

 Edasi, 18.august 1957
   Samuti on tellijaga kooskõlastamata aktusesaali  kipsdetailide paigaldamine ja nüüd nõuab tellija kipsvanikute mahavõtmist seintelt, sest need ei anna ruumi sisearhitektuurile midagi juurde, vaid on hoopis sobimatud.
  Ilmset kiirustamist on näha maalritööde juures. Niiske krohvi värviga katmise tagajärjel on värv muutunud laiguliseks ja kohati pudeneb seinalt maha. Aktusesaali laes on krohvi sisse tekkinud praod küll kinni määritud, kuid värv on jäänud nendes kohtades laiguliseks ja tuleb samuti ümber teha.

Edasi, 1.september 1957
  Tõsise probleemi ees on parketi paigaldajad. "Estonprojektist" saadi parketi paigaldamiseks joonised. Nagu räägivad töölised, on parketi muster näotu. Viga ei seisne ainult selles. Põrand tuleb jooniste järgi teha kolme sorti parketitahvlikestest. Kohal on tahvlikesi 8 sordis. Ühtki sorti aga pole nii palju, et põrandat saaks teha jooniste järgi.

Edasi, 8.september 1957

  Kammivabriku kollektiivil seisavad nüüd ees suured ülesanded uue kooli abistamisel. Siin on tarvis nii töökäsi kui ka materiaalset toetust.
Edasi, 28.september 1957:

 Neil päevil õppisid Tähe tänava koolimaja ehitavad maalrid kätte uue, väga kasuliku tööriista - värvimisrulli kasutamise.
...
 Hästi tehtud töö kõrval, mis on ehitajaile kiituseks, esineb siin palju ka praaki, mis tuleb parandada või ümber teha, ning rida pisiasju, mis on silmapaari vahele jäänud.

Edasi, 29.september 1957


kolmapäev, 15. november 2017

Eesti Türgist vaadatuna

Ostsin Türgist nende kooliõpilaste jaoks mõeldud atlase, välja antud Istanbulis 2017. aastal.

Huvitav, kuidas on lood Türgi nimedega meie kaartide peal.