kolmapäev, 7. november 2012

Kultuurimälestise renoveerimine


Detailplaneeringu tingimuste kohaselt võib Kalevi 11 kõrvale Lille tänava äärde ehitada ka uue kortermaja, eeltingimuseks on muinsuskaitsealuse maja taastamine, märkis Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven.
Mälestise nimi Elamu Tartus Kalevi 11
Registreeritud Kinnismälestis

Mälestise registri number 27076 Mälestise vana number
Liigitus ehitismälestis Alaliik
Arvel 23.03.2003

Registreeritud 06.08.2003

Määrused ja käskkirjad "Ajutise kaitse alla võtmine" peadirektori 23.03.2003 käskkiri nr. A-08 Kuupäev: 23.03.2003"Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 29. juuli 2003. a käskkiri nr 128 (RTL 2003, 90, 1

Küsimus

Kalevi tn. 11 (Lille ja Kalevi nurgal) ajaloolisest puithoonest on Lille tn.
poolses otsas pool maja lammutatud. Mis sinna ehitatakse ja kas selline tegevus
on kooskõlas muinsuskaitse põhimõtetega?
Küsija:Kristjan Sander
Esitatud:11.07.2012 21:17
Vastus

Lugupeetud Kristjan Sander

Kalevi 11 hoone taastatakse. Hoone etapiline lahtivõtmine ja uuesti taastamine
on tingitud selle viletsast ehitustehnilisest olukorrast. Osad seinapalgid tuleb
välja vahetada, kõlbulikud nummerdatakse ja kasutatakse uuesti samas
kohas.Restaureerimise metoodika on kooskõlastatud Muinsuskaitseametiga.

Lugupidamisega
Vastaja:Romeo Metsallik
arhitektuuri ja ehituse osakond
kultuuriväärtuste teenistus
juhataja
romeo.metsallik@raad.tartu.ee
Vastatud:12.07.2012 10:03

Kommentaare ei ole: