pühapäev, 31. jaanuar 2016

Prügiveost

2.3.3.Kogumisvahend peab asuma hoonetest ja sõidukitest ohutus kauguses (vähemalt 3,5m)2.3.6. Kogumisvahend peab selle tühjendamise päeval hiljemalt kell 6.00 asetsema üldkasutatava ja Jäätmeveokiga läbitava sõidutee ääres v.a. juhul, kui kliendiga on kokku lepitud teisiti.
2.4.5. Klient võib esitada Ragn-Sells’ile pretensiooni kogumisvahendi tühjendamata jätmise kohta 24 tunni jooksul alates punktis 2.3.6. nimetatud kellaajast kogumisvahendi tühjendamise päeval.
 


    Kuna tühjendamine toimub suvalisel ajal 6-18(või isegi 20), siis on kliendil kaebamiseks terve pikk öö kuni hommikul kella 6-ni.


 2.6.5. Klient vastutab talle üürile antud Kogumisvahendi säilimise, korrashoiu, valve ja puhtuse eest. Kogumisvahendi mistahes ülevärvimine, sodimine, märgistamine või tähistamine on keelatud, välja arvatud Ragn Sellsiga kooskõlastatud kleepmärgistust kasutades, mille eemaldamisel on tagatud Kogumisvahendi algse välimuse taastamine.
 

 
  2.6.6 Juhul, kui üürile antud Kogumisvahend on kadunud, rikutud, soditud, varastatud, täielikult või  osaliselt hävinud või kui Kogumisvahendit on mistahes muul viisil kahjustatud, siis hüvitab klient Ragn-Sells’ile kogumisvahendi hinna vastavalt hinnakirjale alljärgnevalt:
...
Ragn- Sells’il on õigus kahjustatud kogumisvahend mistahes ajal Kliendi juurest ära vedada ning Kliendil ei ole õigust kahjustatud Kogumisvahendit endale jätta ka juhul, kui ta on tasunud hüvitamise Kogumisvahendi kahjustamise eest.

Väljavõte:
Ragn- Sells’i teenuste tüüptingimused alates 1.aprillist 2016.
 


1 kommentaar:

Anu ütles ...

Uute tüüptingimustega tervenisti saab tutvuda:
http://www.ragnsells.ee/1-aprillist-uuenevad-teenuste-tuuptingimused/