pühapäev, 10. jaanuar 2016

Tii pingile pai

Kodanik ümiseb kassile kõrva sisse "Julgesti, vennad, nüüd tööle!" ja käärib aegamisi käised üles.
Astrid Reinla "Kodanik on loll"

Minu andmetel ilmus plaat pingile ühel ööl ja on paigaldatud kauaaegse raamatukogutöötaja
Mati Pai 19.07.1962 - 17.10.2015, keda sõbrad kutsusid Setuks, mälestuseks.


Tegelikult tulevad nimeplaadid Tartu pinkidele niiviisi:

Nimelise pingi taotlemine
  • Nimelist pargipinki saavad taotleda kõik kodanikud, organisatsioonid ja ettevõtted.
  • Nimelise pargipingi paigaldab Tartu linnavalitsus ning pingi eest tasub taotleja linnavalitsusele pingi hinna 1200 eurot (sh kõik maksud). 
  • Otsuse, kelle või mille auks pargipink nimetada, teeb Tartu linnavalitsus. Taotluse vaatab läbi ja esitab linnavalitsusele kinnitamiseks komisjon koosseisus arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja - linnaarhitekt Tõnis Arjus, linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse peaspetsialist Mart Lukason, avalike suhete osakonna juhataja Indrek Mustimets ning avalike suhete osakonna teabeteenistuse juhataja Lilian Lukka. 
  • Nimelise pargipingi ja nimesildi hoolduse eest vastutab Tartu linn viie aasta jooksul, mille järel otsustatakse koos pingile nime andjaga pingi edasine käekäik. 
  • Pingile antav nimi peab olema kooskõlas heade tavade ja kavatsustega.
  • Nimelist pinki ei tohi kasutada reklaami või ärilistel eesmärkidel. 
  • Vabas vormis avaldus nimelise pargipingi paigaldamiseks tuleb saata aadressile aso@raad.tartu.ee või tuua see linnavalitsuse ja linnavolikogu infokeskusess Raekoja I korrusel. 


Kommentaare ei ole: